Йети

Ако сънувате грамаден космат снежен човек (Йети), това означава силно, неосъзнато мотивиране с неясни но винаги опустушителни последици