Вана

За млад човек (както и за момиче) сън, в който той (или тя), влиза във ваната, предполага, че тялото и душата са узрели за любовта, обаче страхът от общественото мнение не им позволява. За бременна жена, ако сънува вана е предупреждение за възможен спонтанен аборт. Ако на мъж му се присъни вана, значи че мисли за прелюбодеяние. Ако вземате вана с някого, тогава трябва да се обърне внимание на заобикалящата ви среда. Може би някой се опитва да ви клевети. Мръсна вода в банята символизира за нечестни колеги. Топлата вода в банята обикновено означава нещо лошо. Студена и чиста вода в банята обещава радостно съобщение и добро здраве.