Обвинение

Ако сънувате, че са ви обвинили, и обвинението е лъжа това означава, че сте на прага на голяма беда. Ако в съня ви се установи, че не сте виновни в това, което ви обвиняват, означава, че коварните машинациите на враговете ви ще се провалят и ще излезете с достойнство от създалата се ситуация.

Този сън също може да означава, че съвсем скоро ще забогатеете чрез собственото си усърдие и с подкрепата на приятели.