Магия

Сън, в който използвате магия, за да се изпълнят желанията ви свидетелства за неувереност в собствените ви сили. Освен това, магия в съня говори, че се опитвате да избягате от отговорност.