Лавина

Ако видиш лавина на сън, това значи, че ви грози голяма опасност, или липса на уважение. Ако в съня ви сте затрупани от лавина ще бъдете споходени от нещастие.