Фабрика

Ако в съня си видите цех на някоя фабрика, това означава, че ви предстои да се захванете с трудна, но добре платена работа. Ако сънувате, че самия вие сте работник във фабрика, това значи, че въпреки съмненията, които имате ще реализирате вашите амбиции. Ако в съня си видите в далечината комините на някоя фабрика, това говори, че ви предстои важно решение в живота, но така и не намирате смелост да го вземете.  Ако в съня си сте собственик на фабрика, това се тълкува като отхвърлена любов.

Още тълкувания за Фабрика:

• Металургичен завод – алкохолизъм, тревожност и опасност.
• Стъкларски завод – клевета от жена.
• Ковачница – бъдете търпеливи, всичко лошо ще отмине.
• фабрика или завод, в който се прави нещо, има много странни машини, има пара, течаща вода – това е типичен сън за познание на тялото, особено характерна за периода на съзряване.
• фабрика, която се правят различни видове протези – показва мотивация да действате по-решително, самостоятелно / вреда на вашия комплекс за малоценност.
• фабрика, която прави транспортни средства – тъга, недоволство от положението ви.
• тъкачна фабрика – страх да признаете слабостите си, чувство за несигурност.