Еврейка

Евреи или евреин – благоприятния изход от трудна ситуация.
Еврейка – щастие в любовта. виж Еврей