Евангилие

Ако сънувате, че в съня си четете Евангилието, в действителност се опитвате да се отърсите от греховете си. Имате чувството, че сте много грешен и затова провалите ви следват. Решението да се обърнете към Бог е спонтанно. Но не трябва да се предоверявате сляпо. Ако в съня си прелиствате Евнагилието, значи се опитвате да се откупите от някого с пари. Възможно е да се опитвате да изкупите вина чрез пари. Сънят предсказва, че ще претърпите неуспех.