Баба

Ако сънувате, че срещате Баба и разговаряте с нея, това означава, че ви очакват трудности, които няма лесно да преодолеете. Въпреки това, ще получите добър съвет и успешно ще се измъкнете от ситуацията.

Ако сънувате възрастна жена (Баба), значи отчаяно се нуждаете от съвет и помощ. Баба – това е  “мъдростта на семейството”, тя винаги ще ви даде съвет, ако е необходимо да се вземе важно решение засягащо интересите на цялото семейство. Ако сънувате, че Баба ви дава съвет – придържайте се към него! Няма да ви подведе.