Абстракция

Ако сънувате, че сте на изложба и разглеждате Абстрактни картини, това означава, че ще се сблъскате с нерешим проблем. Ако купувате Абстрактна картина, то скоро ще получите физическа травма. 

Също така, ако сънувате сънища с неясни и неопределени сюжети при които липсва конкретно действие, това означава физическа болка, хроничен проблем душевно неразположение.